Entente sans frontières a.s.b.l.

Entente sans frontières a.s.b.l.Entente sans frontières a.s.b.l. je neprofitna organizacija osnovana 2013. sa sjedištem u 30, rue de l’Industrie L-8069 Strassen, Luksemburg.

Aktivnosti organizacije

«Entente sans frontières a.s.b.l.» (ESF) orjentirana je na individualne, grupne i aktivnosti društvene zajednice sa ciljem da osigura što bolju integraciju stanovnika trećih zemalja naseljenih u Luksemburgu, npr. porijeklom sa Balkana. Naše djeletnosti obuhvataju kontinuiranu psiho-socijalnu podršku, društveno-obrazovne aktivnosti na maternjem jeziku korisnika s ciljem bržeg osamostaljenja i lakše integracije.

Način djelovanja:

  • - Organizacija seminara, susreta, debata, izložbi, radionica, kulturnih manifestacija, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama ili institucijama,
  • - Tematska predavanja i kursevi jezika (francuskog, BCS-bosanski/hrvatski/srpski),
  • - Saradnja sa javnim/državnim sektorom,
  • - Psihosocijalna podrška,
  • - Pomoć pri obavljanju administrativno-pravnih poslova.

Kontaktirajte nas

  • Emira Šaković
  • Predavač (francuski jezik, BCS)
  • Tel. +352 621 288 749
  • [email protected]